Keress rá!

Oldalak

2017. szeptember 24., vasárnap

A Te szavad

Mindenható Istenünk! Azzal a szándékkal olvassuk a Szentírást, hogy rád, a te szavadra, üzenetedre figyeljünk és téged hallgassunk. Segíts, hogy észrevegyük azt is, hogy te meghallgatsz minket és éppen a Szentírás üzenete által válaszolsz emberi kérdéseinkre. Szomjazunk igazságodra, készséges szívvel hallgatunk téged, aki utat mutatsz számunkra. Tanulékony lélekkel figyelünk rád és kifejezzük készségünket, hogy tanításod szerint akarunk élni. Alakítsd át életünket a te éltető és üdvösségre vezető igazságoddal! 

2017. szeptember 23., szombat

Dicsőség

Fogadd szívesen Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged. 

2017. szeptember 22., péntek

Méltó élet

Életem Ura, Jézus Krisztus! Te teljes odaadással figyelsz a betegekre, mindazokra, akik testi vagy lelki bajban szenvednek. A szeretet és az irgalom nyelvén szólsz hozzájuk. Megérinted őket, hogy meggyógyuljanak. Kezed gyógyítja a beteg testrészeket, irgalmad gyógyítja a bűnös lelket. A te gyógyító érintésedet várja a testem. A te irgalmas érintésedet várja a lelkem. A te szeretetteljes érintésedet várja a szívem. Megnyitom előtted szívemet: érints meg engem irgalmaddal! Érints meg és segíts, hogy az evangéliumhoz méltóan éljek! 

2017. szeptember 21., csütörtök

Termés

Élők és holtak Istene, tégy minket készségessé, hogy Krisztust követve tudjuk odaadni önmagunkat másokért, miként a búzaszem, amely egyedül marad, ha nem hull a földbe, de ha földbe hullván elhal, sok termést hoz. Add, Urunk, hogy készek legyünk áldozatot hozni társainkért, és add, hogy életünk soha el nem múló, gazdag termést hozhasson. 

2017. szeptember 20., szerda

Élet teljessége

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az élet teljessége. 

2017. szeptember 19., kedd

Együtt az úton

Istenünk, Atyánk, add, hogy senkit meg ne botránkoztassunk szavainkkal, tetteinkkel. Segíts, hogy életünk erősítője legyen társaink életének, akikkel együtt járunk az úton. Add, hogy mindig világosan lássuk, mi a teendőnk, s add, hogy mindent el tudjunk vetni magunktól, ami nem az életre, hanem a pusztulásra vezet. 

2017. szeptember 18., hétfő

Imádság

Ó, Uram Jézus, te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzak, add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, te magad vagy bennünk az örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, te vagy a világosság, amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban Istenem, egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne tudjam, hogy imádkozom, mert csupán te vagy bennem! 

2017. szeptember 17., vasárnap

...és kezdd elölről!

Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről.
(Böjte Csaba)


2017. szeptember 16., szombat

...hogyha gyalog megyünk oda fel!

Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.
(Böjte Csaba)

2017. szeptember 15., péntek

Szeretettel néz...

Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből. (…) Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a környezetében, érzi, hogy veszélyben van. Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad.
(Böjte Csaba)

2017. szeptember 14., csütörtök

Szeretve
Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni.
(Böjte Csaba)

2017. szeptember 13., szerda

Egyedül az igazságból...Egyedül az igazságból és az igazságosságból születhet szabadság és béke. Csak ezekre az értékekre lehet emberhez méltó életet építeni. Nélkülük nem marad más, csak romok és a pusztulás.
(Szent II. János Pál pápa)

2017. szeptember 12., kedd

Osszuk el...

A gondviselő Isten bőségesen kirendeli mindazt, mire szükségünk van, csak mi jó testvérek módjára osszuk szépen el; annyit vegyen mindenki mindenből magának, amennyire szüksége van. Imádkozom, hogy a szegény egyszerű názáreti ács fia, Jézus Krisztus és az ő legkisebb szolgája, Szent Ferenc vezessenek minket e bölcs mértékletesség útján!
(Böjte Csaba)

2017. szeptember 11., hétfő

Ecset
Kicsi ecset vagyok én, amelyet Jézus választott ki azért, hogy belefesse a képét azokba a lelkekbe, amelyeket reám bízott.
(Kis Szent Teréz)

2017. szeptember 10., vasárnap

Ne dobd el (7)

Ne dobd el! Hiszen lesz idő,
hogy nem lesz semmi más,
csak puszta föld, ahol térdre hullsz,
s tán néhány szál virág.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 9., szombat

Ne dobd el (6)

Ne dobd el! Hiszen panaszod
ő érti! Senki más!
S ő lesz talán az egyetlen,
ki érted majd kiáll.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 8., péntek

Ne dobd el (5)

Minden öröme, mosolya,
mely látszik ajakán,
hozzád száll, s tiéd szívében
tán minden dobbanás.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 7., csütörtök

Ne dobd el (4)

Ne dobd el! Hisz éjjelente
te érted mond imát,
s minden könnycsepp, mit érted ejt,
egy néma vallomás.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 6., szerda

Ne dobj el (3)

Ne dobd el azt, ki felnevelt,
hisz annyi éjszakán,
teérted sírt, és ontotta
a könnyek záporát.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 5., kedd

Ne dobd el (2)

Ne bántsd meg szóval, nem tudod
egy szó mennyire fáj,
akár egy tőr, mely fúródva
a szívedben megáll.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 4., hétfő

Ne dobd el (1)

Ne dobd el azt, ki felnevelt,
s rosszat ne mondj reá,
szeresd, mint szíved mélyében
a néma dobbanást.

Részlet: Éva Meggyesi - Ne dobd el!

2017. szeptember 3., vasárnap

"Nem tudom (...), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét."
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

2017. szeptember 2., szombat

Csak Te tudod, hogy mire van szükségem. Te jobban szeretsz engem, mint ahogy én szeretni tudom önmagamat. Atyám! Add meg a Te szolgádnak azt, amit magam kérni sem tudok. Nem merem kérni sem a keresztet, sem a megnyugvást! Csak állok Előtted; és a szívem: nyitott. Te látod, hogy mire van szükségem, azt, amiről én nem is tudok. Nézzd! És tégy velem a Te kegyelmed szerint: sújts le rám és gyógyíts meg, taszíts le és emelj föl engem. Áhítattal és hallgatagon állok a Te szent akaratod és számomra felfoghatatlan döntéseid előtt. Önmagamat hozom Neked áldozatul. Átadom magam Neked. Nincs semmi vágyam, csak az, hogy teljesíthessem a Te akaratodat. Taníts meg engem imádkozni. Te imádkozzál énbennem. Amen.

2017. szeptember 1., péntek

Szükségem van Rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a szavadat. Ámen.

2017. augusztus 31., csütörtök

Jézusom, Neked is voltak barátaid. Köszönöm, hogy én is találtam barátokat. Te adtad őket nekem gondviselő szeretetedben. Engedd, hogy önzetlen szeretettel, kitartó barátsággal közösen törekedjünk a jóra! De mindenkinél jobban szeretlek Téged Jézusom. Te vagy az én legnagyobb és legjobb Barátom. Ámen.