Keress rá!

Betöltés...

Oldalak

2017. január 19., csütörtök

Új jött létre

Szentháromság Istenünk! Úgy nyilatkoztattad ki magad nekünk, hogy Te vagy a Teremtő Atya, a Megváltó Fiú és az életadó Szentlélek, mégis egy Istenünk vagy. Átszakítod emberi korlátainkat, és megújítod életünket. Adj nekünk új szívet, hogy legyőzzük mindazt, ami veszélyezteti a Benned való egységünket. Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek ereje által imádkozunk. Ámen.

2017. január 18., szerda

A régi elmúlt

Úr Jézus Krisztus! Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Gyógyítsd be a múlt sebeit. Áldd meg a zarándoklatunkat, segíts minket ezen az úton, hogy egyek legyünk. Vezess a Te jövődbe amikor az Atyával és a Szentlélekkel minden leszel
mindenben, örökkön örökké. Ámen.

2017. január 17., kedd

Úgyhogy mi mostantól senkit sem ismerünk test szerint

Szentháromság Isten! Te vagy a kezdete és célja minden élőnek. Bocsáss meg nekünk, amikor csak magunkra gondolunk, és a saját ítélkezésünk elvakít bennünket. Nyisd meg szívünket és szemünket. Taníts minket, hogy szeretetteljesek, elfogadók és irgalmasak legyünk, így növekedhessünk abban az
egységben, amely a Te ajándékod. Tiéd legyen a tisztelet és a dicső
ség most és mindenkor. Ámen.

2017. január 16., hétfő

Többé ne önmaguknak éljenek

Mennyei Atyánk! Jézus Krisztusban elszabadítottál minket arra az életre, amely túlmutat önmagunkon. Kérünk, vezess minket Lelked által. Segíts, hogy testvérekként éljük életünket Krisztusban, aki élt, szenvedett, meghalt és feltámadt értünk, aki él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen.

2017. január 15., vasárnap

Az alázat és a szeretet lábával járj!

Ha te Krisztust akarod követni, ne késlekedj felvenni a keresztet; tűrd el a gonoszokat, de ne hódolj meg előttük!... Rögössé vált ugyan az út azzal, hogy az ember vétkezett; de simává vált, amikor Krisztus az ő feltámadásával a bűn rögeit eltiporta, és az igen keskeny ösvényt királyi úttá tette. Ezen az úton két lábbal kell járni: az alázat és a szeretet lábával. Ezen az úton a magasság mindenkit gyönyörködtet, de az első lépés ezen az alázat.

Szt. Caestius püspök

2017. január 14., szombat

Mosoly

Mindig mosolyogva találkozzunk egymással, mert a mosoly a szeretet kezdete.

Lisieux-i Kis Szent Teréz

2017. január 13., péntek

Ne torpanjunk meg!

Alázattal kérem a bátorság kegyelmét népemnek, az emberiségnek, ennek a csodálatos szép nagy világnak. Soha ilyen lehetőségek nem voltak a továbbtanulásra, önmagunk képzésére, kibontakoztatására, közös álmaink megfogalmazására, és azoknak hittel, kemény munkával való megvalósítására! Adj bátorságot, Istenünk, hogy ne torpanjunk meg! Emberi kishitűségünk, félelmeink végtelenre nyitott szárnyalásunkat ne törjék meg!
Böjte Csaba

2017. január 12., csütörtök

Mester és tanítvány

A keresztény lelkiség lényegi sajátossága, hogy a tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia Mesteréhez.

II. János Pál pápa

2017. január 11., szerda

A szeretet minden évszakban megteremhet

A szeretet a hatalmas Isten parancsa, és Isten nem parancsol lehetetlent. A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban és minden korokban megterem és mindenkinek megadatik. Mindenki élhet ezzel a gyümölccsel; a szeretetnek senki sem szabhat határokat. 

Teréz anya

2017. január 10., kedd

Ma Érted akarok dolgozni!

Mindent egyedül Istenért kell végeznünk, munkáinkat az Ő kezébe kell letennünk... Ébredéskor ezt kell mondani: "Istenem, ma érted akarok dolgozni! Elfogadom, amit küldesz, hiszen Tőled jön. De lásd, Istenem, nélküled semmit sem tehetek; kérlek, segíts engem!"

Vianney Szent János

2017. január 9., hétfő

Tartsunk ki a jóban!

Isten, ha szólni akar hozzánk, akkor pontosan tudja, hogy hol vagyunk, és egészen biztos, hogy egyértelmű és világos lesz az Ő szava. Ha nem szól, akkor talán még vár, hogy az alázatban, a türelemben megizmosodjunk, vagy szépen befejezzük a régebben ránk bízott feladatokat. Azt ajánlom, hogy ne nyaggassuk az Istent, mert Ő nem egy tévésztár, egy "show-man", aki az embereket szórakoztatja, hanem alázattal nézzük meg, hogy mi a mi alaphivatásunk, és tartsunk ki a jóban! Ha eljön az idő, Isten érthetően, világosan meg fog minket szólítani, és tovább fog vezetni.

Böjte Csaba atya

2017. január 8., vasárnap

7. nap

Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. (Mózes2 20; 9)

2017. január 7., szombat

Szemed csillogni fog

Legyen a nap végére a hajad kócos, a kezed koszos, és a szemed csillogni fog.

2017. január 6., péntek

Nevetés

Megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással. (Jób 8; 21)

2017. január 5., csütörtök

Cél felé

…ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé… (Filippi 3; 14)

2017. január 4., szerda

Megbocsátás

Emlékezzetek rá, hogy az Úr megbocsátott nektek, tehát nektek is meg kell bocsátanotok egymásnak! (Kolossé 3; 13 NLT)

2017. január 3., kedd

Gazdagítson szeretetben

… titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt... (1Thesszalonika 3; 12)

2017. január 2., hétfő

Úr Jézus nevében

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (Kolossé 3:17)

2017. január 1., vasárnap

Új esztendő

Kívül, belül maradjon Békében az ország; A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál És a szívredőben. Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben. /Arany János/

2016. december 31., szombat

A teljesség felé

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad. /Weöres Sándor/

2016. december 30., péntek

búcsúzás

Vidáman teljen az Ó-év utolsó pár napja! Vidámsággal élvezze a ház apraja-nagyja! A mosolyod ragyogása, legyen arcod éke! A megértő, szép szeretet, szívek menedéke! Ne tartsd vissza a nevetést, viduljon a lelked! Legyen mindig okod, amit meg kell ünnepelned! Az ünnephez mindig legyen, veled-boldog társad! Vidám kedvvel add a múltad át az elmúlásnak! /Aranyosi Ervin/

2016. december 29., csütörtök

Kincsek

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mt 6, 19-34

2016. december 28., szerda

Kalitka

"A szeretet egy madár. Amikor kalitkába zárjuk, Emberi szeretetnek hívjuk. Ha megengedjük neki, Hogy a mindent átható Tudat égboltján repüljön, Akkor isteni szeretetnek hívjuk." /Chinmoy, Sri/

2016. december 27., kedd

Mind együtt

„Kik messze voltak, most mind összejönnek a percet édes szóval ütni el, amíg a tél a megfagyott mezőket karcolja éles, kék jégkörmivel.” (Kosztolányi Dezső)
i

2016. december 26., hétfő

Az ünnep.

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)