Keress rá!

Oldalak

2017. február 21., kedd

Szelídség

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged,
a hallgatás szelídség.

2017. február 20., hétfő

Őrség

"Uram, állíts szájam elé őrséget és ajkam kapujához rendelj védelmet! " (Zsoltárok 140, 3)

2017. február 19., vasárnap

Lelki javak
Őrizd meg az Istennel szemben rendezett bizalmadat. Vigyázz magadban és testvéreidben arra, amire az Isten legjobban vigyáz, a lelki javakra.


Keresztes Szent János

2017. február 18., szombat

Bátor, erős, okos! :)
Bátrabb vagy mint hiszed, erősebb, mint sejted és okosabb, mint véled!Micimackó

2017. február 17., péntek

Ki az erősebb?
Mindig az az erősebb, aki többet mosolyog, mint dühöng.


(Japán bölcsesség)

2017. február 16., csütörtök

MosolyGyakran elég egy szó, egy szerető mosoly ahhoz, hogy egy szomorú lelket felvidítsunk. Mindenkivel szeretetreméItó akarok lenni, hogy örömére legyek Jézusnak. Milyen lakomát tud készíteni egy kármelita a nővéreinek, ha nem kedves és vidám szeretetből álló szellemi lakomát?

Kis Szent Teréz

2017. február 15., szerda

Nem magányos farkasként...


Isten nem magányos farkasként akarja a világ sorsát irányítani! Ő minden kor emberét hívja szeretettel, alázattal, hogy partnerségben, imádságban együtt gondolkodva, verejtékes munkával, váll a váll mellett továbbvigye a világ teremtésének csodálatos művét. Igen, Isten nélkülünk teremtette meg a világot, de az ember által akarja a vágyva vágyott Édent felépíteni!


Böjte Csaba

2017. február 14., kedd

Párbeszéd a végtelennel
Az ember, az emberiség legfőbb tudása és feladata a párbeszéd a végtelennel. Ez a párbeszédre való készség, képesség az emberi méltóság, a szabad akaratú teremtmény nagysága. Az ember életének a célja ez a párbeszéd Teremtőjével, egy bölcs, alázatos alkotó, a világot továbbteremtő egymásra figyelés.
Böjte Csaba

2017. február 13., hétfő

Felemel a magasba


"Az imádság megszabadítja lelkünket az anyagtól, felemeli a magasba, mint a léggömböt a meleg levegő."


Vianney Szent János

2017. február 12., vasárnap

Drága Istenem!

...Hogy holnap mindent újrakezdhessek!

2017. február 11., szombat

Drága Istenem!

Hogy újabb napot adsz nekem…

2017. február 10., péntek

Drága Istenem!

De köszönöm, hogy feltétel nélkül szeretsz…

2017. február 9., csütörtök

Drága Istenem!

Tudom, néha rossz kedvem van…

2017. február 8., szerda

Drága Istenem!

Tudom, néha nincs elég hitem…

2017. február 7., kedd

Drága Istenem!

Tudom, néha elfelejtek imádkozni…

2017. február 6., hétfő

Drága Istenem!

Tudom, nem vagyok tökéletes…

2017. február 5., vasárnap

"Az emberek nagysága nem a gazdagságban vagy a hatalomban rejlik, hanem a jellemben és a jóságban. Minden ember ugyanúgy ember, mint a többi, minden embernek vannak hibái és hiányosságai, de születésétől fogva mindenkiben rengeteg jóság is van. S ha az ember arra törekedne, hogy inkább felszínre hozza a jóságot, mint elfojtsa magában, s a szegény embereknek megadná azt az érzést, hogy ők is emberek, ehhez nem csak pénzre vagy vagyonra van szükség, mert ebből nincs mindenkinek elajándékozni valója."
Anne Frank

2017. február 4., szombat

"Ha keveset adsz is, ha szívből adod, soknak számít."
Lőrincz L. László

2017. február 3., péntek

"Ha lehangoltnak érezzük magunkat, a legjobb "gyógyszer", ha teszünk valamit másokért. Hogy miért? Mert így kifelé, másokra figyelünk, és nem befelé, saját magunkra. Furcsa, de attól, hogy másoknak segítünk, mi érezzük jobban magunkat."
Sean Covey

2017. február 2., csütörtök

Barát

"Egy barát igazi feladata az, hogy kiálljon melletted, ha nincs igazad. Szinte mindenki kiállna melletted, ha igazad volna."
Mark Twain

2017. február 1., szerda

"Az erdőben semmi sem öncélú. Minden gyomnak, minden rovarnak, minden madárnak megvan a maga pontosan meghatározott szerepe."
Szilvási Lajos

2017. január 31., kedd

"Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, amelynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjúságodat. Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed. Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg a kérésemet: - Ne bánts!"
Hannes Tuch

2017. január 30., hétfő

Közösség

"Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl."
Müller Péter

2017. január 29., vasárnap

Vasárnap

Urunk, Istenünk, aki sokszor és sokféleképpen szóltál és szólsz ma is hozzánk, engedd meg nekünk, hogy Fiad, Jézus Krisztus nevében szólítsunk meg téged! Adj nekünk erőt ahhoz, hogy ne fáradjunk meg a te keresésedben, és mindenkor benned reménykedjünk!

Könyörgünk hozzád egyházadért. Adj bátorságot ahhoz, hogy egyedül a te szavad által kívánjon megújulni, és óvd meg attól, hogy önmaga erejével dicsekedjen. Elevenítsd meg gyülekezeteinket. Add, hogy testvérként találkozzunk ott egymással, s a szeretet szószólói legyünk. Támassz gyülekezeteidben embereket, akik mindenkor készek arra, hogy Neked és másoknak  bátran szolgáljanak!

Ne engedd, hogy csak önmagunkra nézzünk, és csak önmagunknak éljünk!

Könyörgünk hozzád mindazokért, akikért felelősséggel tartozunk: azokért, akiket gondjainkra bíztál, és azokért, akikkel együtt szolgálatra hívtál.


Gondoskodásodra és bölcsességedre bízzuk azokat, akik egyházadban és gyülekezeteidben különösképpen is felelősséget hordoznak. Mentsd meg őket az elkeseredéstől, és őrizd meg őket az elbizakodottságtól.
Te vagy a mi reménységünk, amikor azért könyörgünk, hogy otthonunkban, hazánkban és szerte a világon szabadság, igazságosság és békesség legyen.

Urunk, Istenünk, olyan sokszor aggodalmaskodunk jövőnk és a világ jövője miatt. Kérünk téged, szabadíts meg minket önpusztító aggodalmainktól, hogy a mai napon nyugodtan aludjunk, holnap pedig bátran megtegyük mindazt, amit akaratod szerint cselekednünk kell.

Némítsd el bennünk és körülöttünk a hiábavaló, bántó és rosszindulatú szavakat. Te, aki sokszor és sokféleképpen szóltál már hozzánk, értesd meg velünk a te Fiad, Jézus Krisztus által, hogy a tiéd az utolsó szó életünkben és a világ életében most és mindörökkön-örökké. Ámen.

2017. január 28., szombat

Tündérfok

Tündérfok

Az életednek van egy titkos csúcsa, 
Mely rejtve őrzi boldogságod, 
Egy sziklafok, ahonnan Te az élet 
Töretlen teljességét látod, 
Hol imádkoznál hosszan, térdenállva, 
Mert onnan végtelen a panoráma.
Az életednek van egy titkos csúcsa 
Köröskörül őserdő, ősbozót – 
Keresztül-kasul vágtató csapások, 
A sok hamistól nem látni a jót, 
Isten előre ment, a csúcson vár be – 
Csak az a kérdés, hogy odatalálsz-e?
Az életednek van egy titkos csúcsa, 
Hová a mélyből kibukkan fejed 
S a szépség minden gazdagsága, fénye 
Megáldja két csodálkozó szemed, 
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok 
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.
Az életednek van egy titkos csúcsa, 
Vezetnek hozzá szent véletlenek, 
Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz 
A pillanatnak örökéletet! 
S botlasz újra sok rögös, buta úton. –
De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.