Keress rá!

Oldalak

2017. július 25., kedd

Mit mondanának rólatok?

Ha ma meg kellene halnotok, mit mondanának rólatok? Mi volt szép, Krisztushoz hasonlatos bennetek, ami segített másokon? Álljatok meg Jézus előtt, és ne elégedjetek meg bármilyen válasszal.
(Teréz anya)


2017. július 24., hétfő

Legyetek többek!

Szükséges, hogy követelményeket állítsatok önmagatok elé, akkor is, ha mások nem állítanának! A kényelmes élet minden csillogó délibábja ellenére fontos és szükséges, hogy követelményeket állítsatok önmagatok elé. Ez jelenti valójában azt, hogy "többek legyetek".
(Szent II. János Pál pápa)

2017. július 23., vasárnap

"Kezed teremtett és erősített meg engem. Oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat."

2017. július 22., szombat

"Annak, akit ő szeret, álmában ad eleget"
Zsolt 127,2

2017. július 21., péntek

Jócselekedet

"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk."
Gal 6,9

2017. július 20., csütörtök

Pihenés

"A betegség után lesz édes az egészség, a baj után a jó, az éhség után a jóllakottság, az erőfeszítés után a pihenés."
Hérakleitosz

2017. július 18., kedd

"A csoda, az áhítat és a vidámság ott lakozik mindenki fejének padlásán, és nem kell hozzá sok, hogy lekerüljön."
Robert Fulghum

2017. július 17., hétfő

"Ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked,
s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és - ami több - ember leszel, fiam."
Joseph Rudyard Kipling

2017. július 16., vasárnap

Boldogság

Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a szép világba, hogy boldogok legyünk és élvezzük az életet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és élvezni tudjátok az életet. 

2017. július 15., szombat

Egyensúly

Urunk Jézus Krisztus! Te egykor betértél Márta és Mária házába, elfogadtad a szolgáló szeretetet Mártától és örömmel fogadtad a tanításodra figyelő Máriát. Márta a mindennapi teendők lelkiismeretes végzésének és a becsületes munkának, Mária pedig a lelki élet, az Istenre figyelés és az imádkozás példája. Segíts minket, hogy megtaláljuk e kettő egyensúlyát az életünkben! A mindennapi ima, az elmélkedés, a szentírásolvasás Istenhez emeli lelkünket. De a becsületesen és lelkiismeretesen végzett munkával is Isten felé haladunk. Vezess minket, Urunk, a mennyei Atyához! 

2017. július 14., péntek

Befogadás

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged, benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent színed látására!
Granadai Szent Lajos 

2017. július 13., csütörtök

Megpróbáltatás

Segíts rajtam Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne jajveszékeljek és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell! Erősen szembe nézve a kereszttel, mondom: Atyám, a te hívásodat szeretném benne fölfedezni!
Romano Guardini 

2017. július 12., szerda

Ne féljetek!

Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít: ne féljetek! Adj nekünk Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget! Add, hogy félrevezető emberi szándékok ne zavarhassanak meg minket! Add, hogy e világ zűrzavarában téged hirdethessünk az aggódóknak, téged, aki ma is megszólítasz minket: ne féljetek! 

2017. július 11., kedd

Követek

Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet hirdetik, miként János, a Keresztelő tette! Küldj ma is követeket hozzánk, akik készek arra, hogy háttérben legyenek, hogy te, Urunk, bennünk növekedjél. Küldj ma is követeket hozzánk, akik érted és nem önmagukért élnek! Adj bocsánatot és új kegyelmet, hogy szolgálhassunk neked, és előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy megvalósulhasson a te országod! 

2017. július 10., hétfő

Föld sója

Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek tisztán és szépen élni, és fussanak a bűntől!
Legyenek a föld sója és a világ világossága, amit Krisztus Jézus nemcsak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre, de követőinek is.
Kapisztrán Szent János

2017. július 9., vasárnap

Kertész

A Szentlélek olyan, mint a kertész: munkálja a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik. 
(Vianney Szent János)

2017. július 8., szombat

Álljunk meg!

Hova kapkodunk? Csendesítsük le rohanó paripáinkat, s kicsit megállva csodálkozzunk rá, szemléljük alázattal szeretteinket és a bennünket körülvevő szép világot, mely befogad, táplál, és Isten kegyelméből létben tart!
(Böjte Csaba)

2017. július 7., péntek

Természet

A vizet, a levegőt, a földet, az erdőket, az állatokat és a növényeket Isten teremtette, és az ember részéről tisztelet illeti őket.
(Szt. II. János Pál)

2017. július 6., csütörtök

Itt és most

Ajándékozzuk meg magunkat a létezés átélésének csodás örömével!
(Böjte Csaba)

2017. július 5., szerda

Kő vagy szivacs

A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utca köve... Végy egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot: szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi sem jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a lélek, amelyet betölt a harmadik isteni személy, a kő meg a hideg és kemény szív, ahol nem lakik a Szentlélek.
(Vianney Szent János)2017. július 4., kedd

Ha nem kapsz választ

Tudjátok, hogy Isten néha miért nem válaszol azonnal az imáinkra? Azért mert szeret beszélgetni velünk, és olykor csak ez az egyetlen módja annak, hogy megállítson és szóra bírjon.
(John Eldredge)

2017. július 3., hétfő

Istent szerető szív

Boldogan látom, hogy az Urat szerető szív megnő, s hogy így hasonlíthatatlanul több szeretetet tud adni azoknak, akik kedvesek neki, mintha valami önző és gyümölcstelen szeretetben magába zárkózna.
(Kis Szent Teréz)

2017. július 2., vasárnap

Minek élünk, ha nem azért...

“Minek élünk, ha nem azért, hogy egymás számára könnyebbé tegyük az életet?”
(George Eliot)

2017. július 1., szombat

Saját házadba, sátradba...

“Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.”
(Kalkuttai Szent Teréz)

2017. június 30., péntek

Legjobbat add a világnak!

"A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid van!"
(Kalkuttai Szent Teréz)