Keress rá!

Oldalak

2017. november 19., vasárnap

Mosolyogva, egészen

A családot járja át egészen a Lélek, amely mosolyogva tud lemondani önmagáról, mosolyogva tudja mindig és egészen föláldozni önmagát.
(Pio atya)

2017. november 18., szombat

Barbár

Az a civilizáció, amely kitaszítja a védteleneket - érjen el bármilyen kimagasló gazdasági, technikai, művészi és tudományos eredményeket -, rászolgál a barbár névre.

(Szent II. János Pál pápa)

2017. november 17., péntek

...mint a mozdony!

Mi csak raktárba vagyunk téve a földön egy rövidke időre. Úgy látszik, hogy nem is mozdulunk, pedig mint valami mozdony, teljes gőzzel haladunk az örökkévalóság felé.

(Vianney Szent János)

2017. november 9., csütörtök

Felelősségünk

"Isten nem csak a világot bízta ránk, hanem azokat a testvéreket is, akik mellettünk élnek." /Szent-Gály Kata/

2017. november 8., szerda

Hit kell

A
mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy megküzdhessünk vele.

Teleki Pál

2017. november 7., kedd

Hajolj le

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiá
rasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Szent II. János Pál pápa

2017. november 6., hétfő

Örüljetek

Min­den­kor örül­je­tek, szün­te­le­nül imád­koz­za­tok, min­de­nért há­lát ad­ja­tok, mert ez az Is­ten aka­ra­ta Jé­zus Krisz­tus ál­tal a ti ja­va­tok­ra. (1Thessz 5, 16-17)

2017. november 5., vasárnap

Ima és Jóság

„Ne légy kishitű, amikor imádkozol, és ha jót akarsz tenni, ne halogasd.”
(Sir 7,10)

2017. november 4., szombat

Tetteid

"Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
A múlttal nem szabad törődnöd,
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
Mint hogyha újjászülten élnél.
Mit akar? - kérd meg minden naptól.
És minden nap felel majd akkor:
Tetteidnek tudjál örülni,
Más tetteit tudd megbecsülni;
Főként ne gyűlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre!"
(Johann Wolfgang von Goethe)

2017. november 3., péntek

Az Úr ad

„Az Úr ad, de az embernek ki kell nyújtania a kezét.”
(Sliders c. film)

2017. november 2., csütörtök

Irányok

„Nézz vissza megbocsájtással, előre reménnyel, lefelé együttérzéssel és felfelé hálával.” (ismeretlen)

2017. november 1., szerda

Felfedezés

„Nem az értelmet keresem, hanem a másikat, s ennek gyümölcseként fölfedeztem saját magam.”
(Lodhi Afshan)

2017. október 31., kedd

Arra képes vagy

A tiltással létrehozol,
A tagadással állítasz.
Aminek ellenállsz, az hat Rád.
Ami téged vonz, azt Te is vonzod.
Amitől félsz, az bekövetkezik.
Amit elfogadsz, attól teret kapsz.
Ami ma vagy, az a tegnapi gondolataidból ered.
Amiről van egy képed, arra képes vagy.

2017. október 30., hétfő

Szeretet

"A szeretet végtelen és tud várni."
(Márai Sándor)

2017. október 29., vasárnap

Bátorság

Uram, Jézus! Beismerem, hogy sokszor nem ismerem fel saját vakságomat és nehezemre esne, ha megváltoztatnád az életem. De mégis erre van szükségem. Szükségem van arra, hogy a hit szemével lássak. Szükségem van arra, hogy lássam jóságot és irgalmat sugárzó arcodat. Uram, adj nekem bátorságot, hogy minden akadályt legyőzve, hozzád egyre közelebb kerüljek. Taníts meg engem arra, hogy mindig ki tudjam mondani a megbocsátó szót és remélhessek abban, hogy a mennyei Atya is irgalmas lesz hozzám. Térj be az én életembe, hogy üdvösség köszöntsön rám! 

2017. október 28., szombat

Gyógyíts

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor minden emberi hang és szó, lárma és zaj között felfigyeltél a vak szavára, akinek hitvallása füledbe jutott. Ez állított meg és késztetett arra, hogy meggyógyítsad őt, visszaadjad szemevilágát. Hitét jutalmaztad meg ily módon. Te ma is meghallod, amikor bizalommal fordulunk hozzád: gyógyítsd meg lelki vakságunkat! Adj nekünk hitet! Add nekünk a hit látásmódját! Add, hogy a hit megnyissa szemünket és szívünket, és felismerjük mindazt, ami üdvösségünkhöz szükséges. Add, hogy a hit erejével mindig a te utadon járjunk! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

2017. október 27., péntek

Erősíts engem!

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek! 

2017. október 26., csütörtök

Szent akarat

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat. 

2017. október 25., szerda

Hinni

Uram, eljöttem házadba, hogy meghalljam, mit mondasz nekem te, Atyaisten, Teremtőm, s te, Úr Jézus, Megváltóm, te, jóságos Szentlélek, Vigasztalóm életben és halálban. Nyisd meg szívemet Szentlelked által Jézus Krisztusért, hogy szavaidból megtanulhassam megbánni bűneimet, életben és halálban hinni Jézus Krisztusban, s minden nap jobbá lenni szent életben és életmódban. 

2017. október 24., kedd

A Te üzeneted

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a nyolc boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

2017. október 23., hétfő

1956

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.
Bibó István

2017. október 22., vasárnap

Ma...

Szent XXIII. János pápa: Útmutató a lelki nyugalom eléréséhez:

Ma tíz percet szánok az időmből, egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges.

2017. október 21., szombat

Ma...

Szent XXIII. János pápa: Útmutató a lelki nyugalom eléréséhez:

Ma nem félek és különösen örülök mindennek, ami szép és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy egész nap jót tegyek.

2017. október 20., péntek

Ma...

Szent XXIII. János pápa: Útmutató a lelki nyugalom eléréséhez:

Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságomhoz.

2017. október 19., csütörtök

Ma...

Szent XXIII. János pápa: Útmutató a lelki nyugalom eléréséhez:

Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.