Keress rá!

Oldalak

2017. április 25., kedd

Csönd
A csönd gyümölcse az ima.

(Teréz anya)

2017. április 24., hétfő

Bűn vagy gyöngeség

Az ördög egyetlen kapun át, az akarat kapuján tud bejutni lelkünkbe.Nincsenek titkos kapuk. A bűn csak akkor bűn, ha akarattal követtük el. Ha nem így van, akkor nem bűnről van szó, hanem emberi gyöngeségről.
Pio atya

2017. április 23., vasárnap

Indulj el!

"Indulj el, csak szeress önzetlenül, s a szeretet mindenre megtanít."
(Böjte Csaba)

2017. április 22., szombat

Szó

„Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy.
Amit az ember mond, az úgy is kell legyen.
Nem csuda ez, hanem becsület.”
(Wass Albert)

2017. április 21., péntek

Őszintén akarok élni...

"Őszintén akarok élni,
minden utat végig járni,
Hinni abban, amire vágyom,
S ha hiszek benne,
Küzdeni érte bármi áron."
(Tompa Mihály)

2017. április 20., csütörtök

Kapni és adni

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet."
(Goethe)

2017. április 19., szerda

Szeretet

„A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban
egyformán érik és érlelhető.
Ez a gyümölcs mindenkinek érik!"
(Teréz Anya)

2017. április 18., kedd

Legszebb nap!

„Add meg minden napnak az esélyt,
hogy életed legszebb napja legyen!"
(Mark Twain)

2017. április 17., hétfő

Húsvét hétfő

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája
Most jöttem Krisztus kicsi mezejéből
Az illatozó rózsák virágos kertjéből
Jézust feszítették nehéz keresztfára
Onnan is levették, koporsóba tették.
De úgy akarta a mennyeknek Atyja
Hogy az O szent testét onnan feltámassza
Azt kívánom, most még sokáig éljenek
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.

2017. április 13., csütörtök

Nagycsütörtök

Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja.” Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ilyet tesz.
https://www.youtube.com/watch?v=OHV0b6Tu1xQ

2017. április 12., szerda

Csönd

Vannak alkalmak, amikor a csönd hangosabb a szónál.

2017. április 11., kedd

Vedd el!

A Getszemániban Jézus így imádkozott: Atyám, te mindent megtehetsz! Vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te.

2017. április 10., hétfő


Ne legyetek soha szomorúak! Egy keresztény soha nem lehet szomorú! Ne engedjetek soha a bátortalanság érzésének! Az ilyen pillanatokban megjelenik az ellenség, az ördög, aki angyalnak álcázza magát és alattomosan szól hozzánk. Ne hallgassatok rá! Kövessük Jézust!

2017. április 9., vasárnap

Lukátsi Vilma: Virágvasárnap

Azon a napon virágzott a Föld!
Pálma nőtt a tövisek helyében,
amikor annyi kiáltás hangzott:
„Áldott, Aki jön az Úr nevében!”

Ó, az a nap nem tartott sokáig.
este lett, s elmúlt a többi között,
bár összeértek a keresztutak,
s az örök győzött az idő fölött;

de akkor ott, a virágos lejtőn,
ahová az a kis szamár lépett,
még nem tudta más, csak az Úr tudta!
A szívek lángja ellobbant, kiégett!

A földi út kezdete és vége
átívelt a virágvasárnapon,
hogy a halálon győzzön az élet
a dicsőséges húsvét hajnalon.

2017. április 8., szombat

"Nagyon boldog életem volt és azt akarom, hogy a tiétek is ugyan ilyen boldog legyen!"
(Bi-Pi)

2017. április 7., péntek

Fohász

"Uram, adj türelmet, Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, Adj bátorságot, Hogy megváltoztassam, amit lehet, És adj bölcsességet, Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni."

2017. április 6., csütörtök

"A hegy tövében egy kis tisztáson néznek farkasszemet sátraink az erdő mélyével.
Táborunk közepén lobog a félárbocra eresztett trikolór,
ettől oldalt nyírfakeresztünk emelkedik őrködőn a sátrak felé."
(Kaszap István)

2017. április 5., szerda

Úti imádság

Szent Patrik: Úti imádság:
Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Amen.

2017. április 4., kedd

„Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak,
Ember vagyunk, a föld s az ég a,
Lelkünk a szárny, mely az ég felé viszen.”
Vörösmarty Mihály

2017. április 3., hétfő

Rajtad múlik

Ha lassan baktatsz, a többiek megállnak,
Ha te leülsz, ők lefekszenek,
Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek,
Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek...
De ha te felébredsz, ők is kinyitják szemüket,
De ha te előttük haladsz, ők utánad fognak futni,
Ha te kezedet nyújtod, ők életüket adják,
S ha te imádkozol, ők szentek lesznek..."
(F. Lelotte nyomán, egy misszionárius naplójából)

2017. április 2., vasárnap

Mikor leszel már végre keresztény?

Jézus maga a teremtő Isten. Szava a nemlétezőket a létezés állapotába helyezheti. Ha szavainak hiszek, a legnagyobb elváltozások mennek végbe bennem… Mikor leszel már végre keresztény? A dicsőséges feltámadás zálogát, zsengéjét, csíráját hordozod! Ehhez mérd földi életed eseményeit, és ezzel mérj minden magányt, elhagyatottságot, kudarcot és megvetést!

Imádkozom, hogy a kísértésekben is hűséges maradhassak.

2017. április 1., szombat

Adni

A gonoszság mechanizmusa, a sötétség gyilkos gépezete beindult. A másik oldalon pedig ott áll Jézus, aki viszont nem ellenlépéseken töri a fejét, hanem szüntelenül Atyja akaratát keresi.

Adom az időmet, a mosolyomat, az ötleteimet, a munkámat.

2017. március 31., péntek

Ismered-e?

Ismered-e valóban azokat, akik körülötted élnek? Tudod-e, honnan valók? Elgondolkodtál-e már azon, hogy mindnyájan Istennek végtelenül kedves, egyedülállóan értékes és pótolhatatlan
teremtményei? … Ne mondd, hogy ismered, akit nem az Isten szeretetének végtelen tágasságában látsz, s ne mondd, hogy szereted, amíg bezárva tartod róla szerzett ismereteid szűkös ketrecében.

Böjtölök azokért, akik elhagyták hitüket.

2017. március 30., csütörtök

Dicsőség

A dicsőség csak Istentől származhat, a dicsőség Urától és mindenek Alkotójától. Ő pedig saját dicsőségéből ad részt nekünk. … Ha látnánk, mennyire nem hasonlatos ahhoz, amit mi dicsőségnek nevezünk, belehalnánk az iránta érzett szeretetbe.
(Merton)

Türelmes és megértő leszek egész nap.

2017. március 29., szerda

Állásfoglalás

Jézus szavai állásfoglalásra szólítanak fel. Nem kell, hogy minden részletében teljesen világos legyen számunkra mindaz, amit mond, ahhoz, hogy megragadjuk azt a misztériumot, amely mondanivalójának lényege. … Keresztényként a logikus döntés az lehet, hogy igent mondok Jézus Krisztus istenségére, s az Egyház hitében növekedve életemet hozzá igazítom.

A mellettem lévő emberekre figyelek, nem magamra.