Keress rá!

Oldalak

2018. január 16., kedd

Család

"Arra született az ember, hogy kínlódjon, vergődjön, de legyen mellette egy asszony, legyen mellette gyermek, család, mert különben nincs értelme a kínlódásnak." Wass Albert

2018. január 15., hétfő

Repülés

A szeretet nem a korlátozás; a szeretet maga a repülés.

2018. január 14., vasárnap

"Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz"
(Sík Sándor)

2018. január 13., szombat

"Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen hang mindent elsüketít. Egyetlen szó mindent eltakar.
Mégis: érzésen, halláson, beszéden át vezet az út."

2018. január 12., péntek

Útravaló

“Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd:
ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek,
hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között.
Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik.
Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni!”

2018. január 11., csütörtök

Földi és égi hatalom

"˝Amit nekem adsz: mindenkinek adod˝, hirdeti a földi hatalom.
˝Amit mindenkinek adsz: nekem adod˝, hirdeti az égi hatalom."

2018. január 10., szerda

A jóságról

"Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenkire egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. "

2018. január 9., kedd

"Álom, álom, válj valóra,
legyen boldog minden óra!
Minden percem legyen áldott,
minden lámpám zöldre váltott!
Add, hogy őszintén szeressek,
mindenkiért jót tehessek.
Jó példával elöl járjak!
Tiszta szívvel, jól szolgáljak.
Utam kitartás kísérje,
szívem célját mind elérje,
Mindig adjon, sose ártson!
Negatívról, jóra váltson!
Mindezt telve szeretettel!
Legyen boldog minden ember!"
(Aranyosi Ervin)

2018. január 8., hétfő

Lendület

"Az én emberem, aki fölkel,
Az induló, az ébredő,
Akinek győzelem az álma,
Akiben dalol a jövő.

Szeretem azt, aki akar,
Aki remény, aki ígéret.
Az enyém a vér és a tűz:
A fakadó fiatal élet."
(Sík Sándor)

2018. január 7., vasárnap

Keresztség

Urunk, Jézus Krisztus! Bármit tettél földi életed folyamán, mindent az Atyával való egységben tettél, szüntelenül az Atya akaratát teljesítetted, és mindig a neki való engedelmesség indított a cselekvésre. Segíts minket, hogy soha ne feledkezzünk meg arról, hogy keresztségünk óta a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Segíts úgy élnünk, hogy méltók legyünk arra, hogy az Atya az ő szeretett gyermekeinek nevezzen minket, és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Urunk, te földi életed során mindig engedelmeskedtél Atyádnak. Taníts minket az alázatra és az engedelmességre! 

2018. január 6., szombat

Égi jel

Urunk, Istenünk! A napkeleti bölcseket egykor egy fényes csillag, egy különleges égi jel vezette a Megváltóhoz, amit te mutattál nekik. Bölcsességük ott kezdődött, hogy felismerték az általad mutatott jelet és kutatni kezdték annak értelmét. Amikor megértették, hogy ez egy újszülött királynak a jele, akkor elindultak, követték a jelet. Az isteni jelet követni, s annak segítségével meglelni a Megváltót, boldogsággal és örömmel tölt el minket, akik újra és újra elindulunk a Megváltó felé. Segíts minket, hogy örömmel a szívünkben induljunk kifejezni hódolatunkat! Segíts, hogy életünk folyamán mindig azon az úton járjunk, amelyet te mutatsz nekünk! 

2018. január 5., péntek

Mindennapi fáradozásaink

Istenünk, köszönjük, hogy Jézus együtt akar lenni velünk is, miként Simon Péter bárkájába. Istenünk, Te tudod, mennyit fáradozunk, milyen kudarcokat élünk meg. Te látod mindennapi fáradozásainkat mennyire eredménytelennek érezzük. Hozzánk is szólsz Jézus által, miként Péterhez: vessétek ki a hálót halfogásra. Magunktól már sokszor feladtuk volna. Add, hogy sose vonakodjunk Jézus szavának engedelmeskedni! Add, hogy az Ő szavát követve megtapasztalhassuk az Ő életet átalakító erejét. Add, hogy elhagyva mindent, ami fölöslegesen megköt minket, szabadon követhessük Jézust! 

2018. január 4., csütörtök

Hivatás

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek Téged! Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Ámen.
Szent II. János Pál pápa 

2018. január 3., szerda

Rendezett szeretet

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak, elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e világ javait, mintha nem használnám. Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát 

2018. január 2., kedd

Hallgatni és megtartani

Urunk, Jézus, te boldogoknak nevezted azokat, akik hallgatják és megtartják tanításodat. Mi is abban találjuk meg boldogságunkat, hogy nyitott szívvel hallgatjuk, és életünkben megvalósítjuk mindazt, amit tanítasz nekünk. Nem csodálkozni vagy álmélkodni akarunk szavaidon, hanem megtenni azt. Urunk, a te szavad szabadítson meg mindattól, ami a múlthoz köt vagy a bűn mélységébe húz! Tanításod indítson el az üdvösség felé! 

2018. január 1., hétfő

Újévi elhatározások

Teréz anya tanácsai:

Éljünk kölcsönös szeretetben! Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba, és családunkban akkor öröm terem majd.
- Mindenkiről jót mondjatok;
- Derűt sugározzatok mindenkire, akivel csak találkoztok;
- Soha, a legkisebb mértékben se sértsétek meg a szeretetet;
- Ha valakit megbántanátok - legyen az akárcsak egy gyermek -, nyomban kérjetek tőle bocsánatot;
- Olvassatok, elmélkedjetek, beszéljetek a szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt.
(Teréz anya)

2017. december 30., szombat

Kaland vagy probléma?Az élet nem megoldandó probléma, hanem ránk váró kaland.
(John Eldredge)

2017. december 29., péntek

Bölcső és kereszt

A betlehemi születés csöndje és szegénysége egyetlen valóságot alkot a Kálvária nagy fájdalmával, sötétjével és halálával. A bölcső és a kereszt a megváltó szeretetnek egy és ugyanazon misztériuma; a test, amit Mária jászolba fektetett, azonos a kereszten föláldozott testtel.
(Szent II. János Pál pápa)

2017. december 28., csütörtök

Zsákutca?

Isten nem engedi meg, hogy végérvényesen zsákutcába sodródjon az Ő gyermeke. Hiszem, hogy Isten nem vezet zsákutcába bennünket!
(Böjte Csaba)

2017. december 27., szerda

Pont ott legyek boldog!


Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy mindig boldog legyek abban a helyzetben, ahová helyeztél. Áldom szent nevedet és mindazt, ami velem történni fog!
(Vianney Szent János)

2017. december 26., kedd

A Gyermek Jézus legyen a csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán.
(Pio atya)

2017. december 25., hétfő

Felkészültünk?

Karácsonykor Krisztus kicsiny és védtelen gyermekként jön el hozzánk, és szeretet után áhítozik. Felkészültünk befogadására? Születése előtt szülei szállást kerestek, de az emberek között sehol sem találtak.
 (Teréz anya)

2017. december 24., vasárnap

Királyságod örökre megmarad!

Házad és királyságod örökre megmarad.

Imádkozzunk az egyedülállókért, özvegyekért, magányosan ünneplőkért:
nehézségeikben kapjanak hitet, reményt és bátorítást.
Tehetnék még valamit konkrétan értük?

2017. december 23., szombat

Egyengeti előttem az utat

Elküldöm követemet, egyengeti előttem az utat.

Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a gondolattal, hogy tetteim nincsenek hatással azok életére, akik az éhségtől szenvednek.

2017. december 22., péntek

Imádkozom és böjtölök

Magasztalja lelkem az Urat!

Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés útját az Atyához.