Keress rá!

Oldalak

2017. március 26., vasárnap

Célja van velem!

Istenbe vetett szerelmetes bizalmunk forrása, hogy bízunk az Ő mindenhatóságában, végtelen bölcsességében és szeretetében. Ő szeret engem. Nemcsak azért vagyok itt, hogy betöltsek egy helyet, nemcsak azért, hogy teljes legyen a létszám. Neki célja van velem, tudom.
 Teréz anya

2017. március 25., szombat

Meglepetés

Ha Istennek akarod átadni az életedet, légy felkészülve a meglepetésekre. Isten fogja átadni magát neked! Ő von bele saját terveibe. Lesz-e bátorságod átértékelni saját kis terveidet, és Isten útjára lépni, mint Szűz Mária vagy Szent József és a többi szentek?
Barsi Balázs

2017. március 24., péntek

Képes vagy győzni!Szeretettel bátorítlak, nézz magadba, téged Isten teremtett, nem vagy selejt, képes vagy győzni - soha egyetlenegy csatát sem szabad feladni, elveszteni!
Böjte Csaba

2017. március 23., csütörtök

Kedvesség

A kedvesség és szívesség hiánya romokba döntheti Isten művét. Hogyan is szerethetitek Jézust felebarátaitokban, ha otthonaitokban még nem uralkodik a szeretet?
Teréz anya

2017. március 22., szerda

Szabadság

Arra vagy szabad, amire elkötelezed magad, és annyira vagy szabad, amennyire elkötelezted magad.
Palánki Feri atya

2017. március 21., kedd

Együtt játszani...Akik nem tudnak jókedvűen együtt egy pohár bort meginni, vidáman játszani, elbeszélgetni, azok nagy bajban vannak!

(Böjte Csaba)

2017. március 19., vasárnap

Közösség

Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem az igazsághoz igazodunk.
De ha világosságban élünk, ahogy ő is világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk.
(János 1,6-7)

2017. március 18., szombat

Vándor hajók csillaga

Szerelem a szerelem,
Amely hőfokot más hőfok szerint nyer
Vagy ár-apályt játszik készségesen?

Ó, nem; az örök fárosz maga ő,
Nézi a vihart, s nem ing semmi vészben;
Minden vándor hajók csillaga ő,
Magasságát mérhetik, erejét nem.
(William Shakespeare)

2017. március 17., péntek

Barátság

Az a barátság, amely abbamaradt, sohasem volt igazi.
Szent Jeromos

2017. március 16., csütörtök

Mosoly

Egy kedves jóindulatú mosoly nem kerül semmibe, értéke mégis felbecsülhetetlen...

2017. március 15., szerda

Március 15.

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr! Fel

2017. március 14., kedd

Tánc

Minden beszélgetés egy tánc, szóljon szerelemről vagy gyűlöletről, a lényeg ugyanaz. Valaki vezet, a lépések pedig egymásra épülnek. (On Sai)

2017. március 13., hétfő

Lehetőség

Amikor Isten elvesz tőled valami olyat, amihez te nagyon ragaszkodsz, Ő nem büntet téged, hanem lehetőséget ad, hogy helyette sokkal jobbat kapj!

2017. március 12., vasárnap

Gyógyszer

"A szeretet nem jutalom, hanem gyógyszer. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem akinek szüksége van rá."
 Böjte Csaba

2017. március 11., szombat

Falánkság

"Két arca van a has hizlalásnak: a torkosság és a falánkság. Az első, amikor az ember az étel kellemességét keresi, a falánk pedig nem is törődik az ételek ízével, csak gyomrát igyekszik megtölteni."
Dorotheosz apát

2017. március 10., péntek

Ne szóval.

„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal” (1János 3:18)

2017. március 9., csütörtök

Kő az úton

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
s lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld ezzel az akadállyal neked.

S ha lelked az Istennel találkozott,
Utadba minden kő áldást hozott.

2017. március 8., szerda

Légy csendességben!

Légy csendességben, Isten hogyha hív,
Halkan szólít, mint pásztorhangú síp.
Kelj fel, és indulj engedelmesen,
Kutyuska-vígan, bárány-csendesen.

Ha futni verne vesszős szenvedély,
Ne gondolj vele: menj és mendegélj.
Ha futva hány el bárki, meg se nézd:
Csak el ne vétsed a csilingelést.

Ne nézz se jobbfelé, se balfelé:
Csak az egyenes út az Istené.
Hátad mögött ha mennydörög se bánd,
Te csak sürögj a hívó síp iránt.

Ha éjbe vész is el?tted az út,
Megsimogasd a síró kisfiút,
Ha sívó örvény örvénynek kiált,
Te kikerüld a szepegő csigát.

A hangos ember erőt nem teremt;
Az erőszaknál erősebb a csend.
Ha szeges-öv, ha véres máglyaláng:
Te mosolyogj és mondd, hogy Miatyánk.

S ha tán a hang a véres Hegyre vitt,
Hol elveszik a világ bűneit,
Szelíden lépj a szegezők elé:
A nyírő béres is a Pásztoré.

2017. március 7., kedd

Fecske

Figyeljetek! Tanulságos lecke: Berepült az ajtómon egy fecske, Aztán neki az ablaküvegnek! S bennem, láttán, gondolatok keltek: ,,Mámorában szédülő fejednek Fejjel mentél az ablaküvegnek. Föl nem érted, hogy ahol nincs semmi, Hogy lehet ott akadálynak lenni? Hogy ott, ahol látnivaló szemmel A nagy semmi: nekimegy az ember Valaminek, ami oly nagyon van, Hogy az ember feje belekoppan.’’ Mert nem látja, azt gondolja, nincsen Se’ mennyország, se’ pokol, se’ Isten. Mind megannyi valóság, mit ember fel se’ foghat fecske-értelemmel.

/Sík Sándor; a két középső versszak: Balog Miklós/

2017. március 6., hétfő

Reggeli hétfőre

"A nevetés a dzsem az élet pirítósán. Ízt ad neki, megőrzi a kiszáradástól, és megkönnyíti a lenyelését."

2017. március 5., vasárnap

"Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet,
 ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."

2017. március 4., szombat

"A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek."

2017. március 3., péntek

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel."

2017. március 2., csütörtök

"Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem."

2017. március 1., szerda

Út

"Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek."