Keress rá!

Oldalak

2018. március 18., vasárnap

Irgalom szigete

Mindazok a helyek, ahol az egyház valamilyen formában megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében!

Átgondolom, mit tehetek közösségemért: hogyan tudok szavaimmal, tetteimmel segíteni?


2018. március 17., szombat

Ajándék

Felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek rendelkeznek, ajándék az egyháznak és az egész emberiségnek.

Nagylelkűen adom az időmet, a mosolyomat, az ötleteimet, a munkámat a rászorulónak.

2018. március 16., péntek

Küldetés

A missziós küldetés abban áll, hogy a szeretet nem hallgathat. Az egyház követi Jézus Krisztust azon az úton, amely minden emberhez elvezeti a föld legvégső határáig.

Böjtölök nemzetünk, Európa és a világ megtéréséért, és részt veszek a szentségimádáson és/vagy a keresztúton.

2018. március 15., csütörtök

Türelem

A missziós küldetés türelmes tanúságtételt jelent Jézusról, aki az Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert.

 Türelmes, figyelmes és megértő leszek egész nap. Imádkozom hazánkért.

2018. március 14., szerda

Küszöb

Minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az egyház természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van.

Mai döntéseimben a magam érdeke helyett különösen is a másik ember javát keresem.

2018. március 13., kedd

Erőforrás

A feltámadt Krisztus győzelméből fakadó örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz, hogy legyőzzük a közömbösség és a keményszívűség sokféle formáját.

Kritizálás helyett ma a jót keresem mindenkiben: dicsé- ret, köszönet, elismerés a pletyka és megszólás helyett.

2018. március 12., hétfő

Szentek érdemei

Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és kiengesztelődés iránti vágyunkban.

Megpróbálok a „másik bőrében” lenni, hogy jól tudjam szeretni őt.

2018. március 11., vasárnap

Ima és bűnbánat

A böjt idején fordítsatok különös figyelmet a bűnbánatra és az elégtételre. Jézus mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az ördög, a világ és a test legyőzéséhez. Szeressetek imádkozni! Napközben gyakran érezzétek szükségesnek az imát, és ne fáradjatok bele az imádságba.
(Teréz anya)

2018. március 10., szombat

Minden más változik...

Lássátok, gyermekeim, a jó Istenen kívül semmi sem állandó, semmi, de semmi! Talán az élet? Az elmúlik. Talán a szerencse? Az elhagy. Talán az egészség? Az leromlik. Talán a becsület? Azt megtámadják. Jövünk-megyünk, mint a szél...
(Vianney Szent János)

2018. március 9., péntek

Csak egy kis darabját!

Jézus életedben nem arra kér téged, hogy hordozd vele a nehéz keresztet. A keresztnek csak egy kis darabját kell vinned: az emberi fájdalmakat.
(Szent Pio atya)

2018. március 8., csütörtök

Vidáman újrakezdő, gyermeki lelkület

Meg vagyok győződve róla, hogy nemcsak a mennyek országába nem fogunk bejutni, ha nem leszünk olyanok, mint a gyerekek, de szétszabdalt világunkban népünk megmaradása is e nélkül a lelkület nélkül esélytelenné válik! Meg kell tanulnunk a vidáman újrakezdő, tiszta szívvel daloló rugalmas lelkületet a gyermekeinktől! Nagyon szeretném, hogy figyelmünk központjába a gyermek Jézussal együtt a gyermeki vidám, tiszta lelkiség kerüljön.
(Böjte Csaba)

2018. március 7., szerda

Korunk sok problémája ebből fakad

A mai ember, sajnos, minél inkább elveszíti a bűn iránti érzékét, annál kevésbé keresi Isten bocsánatát: korunk sok problémája és nehézsége ebből fakad.
(Szent II. János Pál pápa)

2018. március 6., kedd

Közösség

Amikor az Úrban találkozunk egymással, Isten meglepetéseiben lesz részünk.

(Ferenc pápa márc.4-i Twitter üzenete)2018. március 5., hétfő

Mint a sziklamászónak...

A semmiből indult élet a folyamatos kibontakozás által Istenünk karja felé tart. Csak előttünk van út, mögöttünk kőkemény történelem van, melyet vállalunk, de amelybe visszamenni nem lehet. Lépteinket a gondviselő jóság irányítja, és nekünk, mint a sziklamászónak, a következő fogást csak magunk előtt, a felfelé vezető úton kell keresnünk!
(Böjte Csaba)

2018. március 4., vasárnap

Nagymosás

A tavak vagy a tenger közelében lakó finnek szokása, hogy nyáron kiviszik színes szőnyegeiket a vízpartra, és ott fenyőolaj szappannal és fenyőgallyakkal jól megáztatják, kimossák. Egész családok gyűlnek össze nagy csomó színes, részben háziszőttes szőnyegeikkel, és valóságos eseményt csinálnak a mosásból. Egy idegen megkérdezte, hogyan maradt meg ez a szokás így, évszázadokon keresztül.
- Tudja - felelte egy asszony -, az így kimosott szőnyegek egész télen megőrzik lakásunkban a tenger és az erdő illatát.

Elgondolkoztam. Egy nagyböjt alatti komoly lelkigyakorlat egész évre megőrzi lelkünkben a bizalom és a kegyelem áldását.
(Szenthelyi-Molnár István: Veled megyek)

2018. március 3., szombat

Nyújtsd oda

"Légy az, kiből árad a nyugalom.
Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet."
(Gárdonyi Géza)

2018. március 2., péntek

Út

"Minden embernek megvan a maga útja, csak el kell fogadnia és követnie kell."
(Szent Ágoston)

2018. március 1., csütörtök

Botlasz újra

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Vezetnek hozzá szent véletlenek,
Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz
A pillanatnak örökéletet!
S botlasz újra sok rögös, buta úton. –

De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
(Reményik Sándor: Tündérfok /részlet/)

2018. február 28., szerda

Mint kristálypatakok

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed
S a szépség minden gazdagsága, fénye
Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.
(Reményik Sándor: Tündérfok /részlet/)

2018. február 27., kedd

Csúcson vár be

Az életednek van egy titkos csúcsa
Köröskörül őserdő, ősbozót –
Keresztül-kasul vágtató csapások,
A sok hamistól nem látni a jót,
Isten előre ment, a csúcson vár be –
Csak az a kérdés, hogy odatalálsz-e?
(Reményik Sándor: Tündérfok /részlet/)

2018. február 26., hétfő

Végtelen a panoráma

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Mely rejtve őrzi boldogságod,
Egy sziklafok, ahonnan Te az élet
Törtelen teljességgel látod,
Hol imádkoznál hosszan, térdenállva,
Mert onnan végtelen a panoráma.
(Reményik Sándor: Tündérfok /részlet/)

2018. február 25., vasárnap

......

Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!
II.János Pál pápa imája

2018. február 24., szombat

..

Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. 

2018. február 23., péntek

.....

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is.

2018. február 22., csütörtök

....

Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.